Rodo na Śląsku

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania , a dodatkowo ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim biznesie, bo firmy musiały się zaimplementować do rodo Śląsk. Każda firma musiała wykonać odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach dosłownie wiele miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, niemniej jednak dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy jedynie skontaktować się z firmą, która zajmuje się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji możliwości ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach bez wątpienia należy także nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym zakładzie produkcyjnym, czyli osoby, która zajmuje się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być właściciel firmy albo pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich obowiązków. Misją inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych możliwości przetwarzania i ochrony danych oraz czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź również dokonywanie koniecznych przekształceń i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Więcej informacji na stronie: rodo szacowanie ryzyka śląsk.