Turnusy rehabilitacyjne PFRON

Turnusy rehabilitacyjne PFRON służą poprawie zdrowia uczestników i nabraniu sił na dalsze lata walki o zdrowie. Grupy rehabilitacyjne liczą mniej niż 20 osób, co umożliwia na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Turnus może mieć charakter zarówno stacjonarny jak i niestacjonarny.

Opiekunowi osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie pobytu, pod warunkiem że lekarz specjalista uzasadni konieczność pomocy opiekuna. Jakie dokumenty powinno się złożyć celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON? Po pierwsze należy złożyć wniosek o dofinansowanieuczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a następnie niezbędne jest dołączenie skierowania na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności a także oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie a także liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym to kolejne konieczne dokumenty. Wszystkie pisma urzędowe powinno się złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Osoba niepełnosprawna znajdująca się w trudnej sytuacji rodzinnej otrzymuje o 40% wyższe dofinansowanie. PCPR rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnej wyborów zainteresowani poświęcając własny czas wybierają miejsce turnusu, np turnusy rehabilitacyjne PFRON Kołobrzeg. Turnusy rehabilitacyjne PFRON to szansa na lepsze jutro i większą samodzielność później. Co ciekawe turnusy te przyczyniają się do zaktywizowanie uczestników w życie społeczności, dzięki czemu rehabilitacja przebiega w szybszym tempie i jest bardzo efektywna.

Więcej informacji: turnusy rehabilitacyjne PFRON.